Contact? Bel me
06 44740069

Privacy en algemene voorwaarden

Als u mij mailt of belt, of als we elkaar ontmoeten, ontvang ik persoonsgegevens van u. Soms sla ik ze op om ze te gebruiken. In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom ik ze opsla, en welke gegevens dat zijn. Met welk doel ik ze gebruik; hoe lang ik ze bewaar; wat ik er níet mee doe, en hoe ik de beveiliging ervan geregeld heb.

Waarom verwerk ik uw persoonsgegevens?

De belangrijkste reden waarom ik uw persoonsgegevens nodig heb, is simpelweg om contact met u te kunnen onderhouden.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Afhankelijk van de reden en de manier van het contact, verwerk ik naam, adres, telefoonnummers, emailadres en IP-adres.

Met welk doel?

Van cliënten gebruik ik naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is bedoeld om contact te kunnen onderhouden.

Dienstverleners: van u heb ik naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen om u te kunnen bereiken voor onderhoud van de computerapparatuur en de veiligheid van de systemen. Om betalingen te doen voor diensten die u verleent tbv het bedrijf. Om de boekhouding op orde te houden en belastingaangifte te kunnen doen.

Websitebezoekers: als u mijn website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd. Dit is uitsluitend vanwege beveiliging van de website.

Wat doe ik NIET met uw gegevens?

Ik verkoop uw gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Uiteraard registreert de mailingsoftware, zoals elk soortgelijk programma, of u de mails opent en op welke links u klikt. Ik bekijk dat niet op persoonsniveau. Wel kijk ik naar het totaal aantal ‘opens’ en kliks per onderwerp zodat ik weet in welke onderwerpen mijn lezers geïnteresseerd zijn.

Deel ik uw persoonsgegevens met derde partijen?

Er zijn derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens of een deel daarvan. Deze derde partijen zijn: degene die mijn computerapparatuur en software onderhoudt en het bedrijf dat mijn website host. Deze partijen zijn op de hoogte van de geldende privacyregels.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ik uw gegevens verzamel.

  • Bent u klant of klant geweest? Dan bewaar ik uw persoonsgegevens zeven jaar omdat ik wettelijk verplicht ben mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
  • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan hangt het van de reden van dit zakelijk contact af hoe lang ik uw gegevens bewaar. Wilt u daar meer over weten, dan vertel ik u welke gegevens ik van u heb en wat ik ermee doe.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Mount Effortless heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Bel of mail me als u uw gegevens wilt aanpassen. Hebt u een klacht, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen